Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nikdo není dokonalý!
Je jasné, že kdyby se u nás na škole pořádala soutěž pro žáky, kteří se doma denně (skutečně denně, tedy i o Vánocích) pravidelně učí, nikdo by se nepřihlásil. Pro notorické nenosiče domácích úkolů, odmítače pravidelného učení a pro ty, kterým se občas nezadaří, nabízím možnosti, jak si zlepšit hodnocení v češtině i v JASu. Vyzkoušejte je, třeba to vyjde.

 

Český jazyk

- samozřejmě základem je nosit domácí úkoly (podepsané), vést správně katalog
  Teorie literatury, sešit Teorie českého jazyka a slohu, číst a zapisovat povinnou
  četbu (každé pololetí dvě knihy, to snad není mnoho), naučit se každé pololetí jednu
  báseň, pokusit se psát do sešitu dle pokynů učitelky a ten, kdo nechce mít z češtiny
  horší známku než dvojku, by se měl alespoň občas něco naučit :-)  


- kteroukoli hodinu (kromě těch, kdy se píše diktát, srovnávací prověrka, velké  
   testy,...) si můžete připravit mluvní cvičení. Jedná se o krátký mluvený projev 
   v délce jedné až dvou minut (deváťáci do tří minut) na libovolné téma. Trémisté
   mohou mít k nahlédnutí osnovu svého vystoupení. Hodnotím plynulost textu,
  
návaznost (logiku), opakování slov, zbytečné používání sloves být, mít, stavbu textu
   (úvod, závěr), intonaci, pauzy, tempo řeči,...

- opět kteroukoli hodinu (za stejných podmínek jako mluvní cvičení) si můžete
   připravit referát z četby. Jedná se o krátké seznámení (do tří minut) s knihou,  
   kterou jste četli ze zájmu a nešlo o povinnou četbu. O knize se musíme dozvědět
   základní údaje (autor, název, nakladatelství, rok vydání, popř. ilustrátor, 
   překladatel), stručný  obsah, co se vám na ní nejvíc líbilo a přečtete nám krátkou
   ukázku (max.15  řádků).

- opět kdykoli si můžete připravit básničku (20 veršů) nebo text zpaměti (15
   řádků); samozřejmě pokud je většina veršů (řádků) tvořena jedním či dvěma slovy, 
   nebudete hodnoceni příliš příznivě.

 

Já a společnost

- v tomto předmětu se hodnotí především práce v hodině, zájem o předmět, 
  společenské chování a vystupování, schopnost spolupracovat v týmu, ochota
  sebepoznání a sebezdokonalování,... (přesný seznam najdete v žákovské knížce na
  str. 21)
- pokud se někomu v JASu zcela nedaří, vylepšit si hodnocení může jedině tím, že si
  přečte v žákovské knížce, co se všechno hodnotí a začne vylepšovat jeden bod za
  druhým. Myslím, že tak těžká práce to zase nebude. Také nezapomeňte na snahu o
  kvalitní vedení zápisů v sešitě (úplnost, úprava, ...), plnění domácích úkolů,
  zpracování projektů, efektivní (= smysluplná) účast na exkurzních dnech. 
- jestli ani to nezabralo, připravte si aktuality z domácí či zahraniční scény (víte, že 
  nemám ráda "černou kroniku" a násilí), popř. nějaké delší vystoupení na téma, které
  je blízké obsahu předmětu, tj. týká se některého učiva JASu