Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAS - 6. ročník - úkoly - nezobrazovat

2. pololetí

Napište, co všechno musí rodina pravidelně kupovat, platit, .... každý měsíc? Neuvádějte ceny, nebuďte zbytečně podrobní ( rohlíky, máslo,... :-) ). Pište dozadu do sešitu.

Nakresli a popiš pět dopravních značek, které považuješ za nejdůležitější

 

Osobní bezpečí:
zjistit následující údaje:
Linka důvěry:
Adresa nejbližšího krizového centra: 
Bílý kruh bezpečí: a) co je to?
                              b) kontakt:
Azylový dům: a) co je to?
                    b) kontakt (adresa)

 

 

 

 

Naše obec:
v sešitě jsou zapsány údaje, které máte zjistit o vaší obci
Údaje: 
1.
Historie (max. 5 řádků)
2. Významný rodák
3. Místní tradice
4. Pět (velkých) institucí (každá z jiného oboru)
5. Přírodní památky
6. Kulturní památky
7. Zajímavosti

K jednotlivým bodům připsat minimálně jeden
údaj

-----------------------------------------------------------------------

Obecní úřad: 
1. Sídlo OÚ (dle bydliště):
2. Odbory: (názvy alespoň 2 odborů OÚ a příklad problému, se kterým se na daný odbor může občan obrátit)


Projektová práce - zadáno: ................

Vyber si: 1. Vánoce + 1 další svátek či tradice, které se v ČR dodržují (Valentýn,
                   Mikuláš, pálení čarodějnic, masopust, ...)
               2. Velikonoce + 1 další svátek či tradice, které se v ČR dodržují (Valentýn,
                   Mikuláš, pálení čarodějnic, masopust, ...)

Zpracuj projektovou práci na jedno z vybraných témat (uvedena výše)

Formát:
A4, jednostranně (= i když tvé informace vyjdou na více stran, piš je pouze na jednu stranu na každém papíru, tzn., že sudé stránky budou prázdné)
Obsah: název, tvé jméno, třídu; dále se budeš věnovat historii dané tradice, tomu, jak se třeba svátky slaví v jiných zemích, význam některých dnů; také uveď, zda a které tradice v rámci Vánoc (nebo Velikonoc) slavíte u vás doma, na poslední sudou stranu uveď veškeré zdroje, které jsou v práci použity (např.:  rozhovor s rodiči, název knihy, časopisu, webových stránek....)
Zpracování: alespoň 50%  "ruční" práce (písmo či ilustrace), u dětí s SPU nemusí být žádný podíl ruční práce

TERMÍN:  ........................

Pozn.: o přestávkách zodpovím jakékoli dotazy k práci
            - pokud budeš kopírovat cokoli z internetu, pak s textem musíš pracovat - např. nepoužívej slova, kterým nerozumíš, smaž odkazy,....